■ 0001 ■

 Az üdvhadsereg axiómája:

A ki nem adott parancsot senki se értheti félre.

2015.07.01.

■ 0002 ■

 T. Matheus I. törvénye:

Javaslatod ellenzői valójában legnagyobb segítőtársaid. Ha valamiben nem vagy biztos javaslatodból, ellenzőid majd megvilágítják elmédet. Tervezz hibát javaslatodba, mert azt majd ellenzőid legnagyobb örömére javíthatod ki! A cél előtt érkező ellenjavaslat biztosítja a cél elérését.

T. Matheus II. törvénye:

A számolási hibák sorában felfedezett hiba jelzi, hogy most kell abbahagyni. A hibakeresés folytatása már nem a te dolgod, örüljön más is.

T. Matheus III. törvénye:

Minden negatív kísérleti eredmény egy lépéssel közelebb visz a beigazoláshoz.

T. Matheus IV. törvénye:

Bármilyen eredményre is számítasz, bizonyosan akad valaki, akinek örömet szerzel azzal, hogy saját elméletének beigazolását is felfedezheti benne, vagy, hogy lesz mit meghamisítania. A törvény jóságos ellenvetése: Ne csüggedj, az utolsó (előtti) pillanatban akad egyvalaki, aki melléd áll.

2015.07.02.

■ 0003 ■

 Értékezleti törvény:

Az értelmetlen dolgok lényege az értekezlet.

2015.07.03.

■ 0004 ■

Korrekt üzlet;

Robert Furlong a városka egyetlen főhivatású bérgyilkosa volt, többet nem tudott volna eltartani ez a néhány ezer polgár. Furlong korrekt üzletember volt, szolid árakkal dolgozott, diszkréten és teljes garanciával. Igazi művésze volt a szakmának, nem afféle ostoba, vérszomjas hentes. Öltözéke is mértéktartó volt, akár egy temetkezési vállalkozóé, mellesleg ez is volt fedőfoglalkozása. Árai is azért voltak viszonylag olcsók, mert a temetés költségeit is hozzáadva, már megvolt a tisztes haszna. A helyi rendőrség természetesen tudott Furlong tevékenységéről, de Furlong sosem hagyott nyomot, s kényelmesebb volt szemmel tartani egy jól működő hivatásost, mint vesződni több tucat ellenőrizhetetlen amatőrrel. Történt egy napon, hogy Furlong élete legnagyobb dilemmája elé került, ugyanis egy-két óra elteltével előbb egy férj, aztán a feleség bízta meg házastársa feltűnésmentes likvidálásával. Furlong jól ismerte a házaspárt, s mivel megbízást sosem utasított vissza, most itt állt a mindkét féltől beszedett előleggel és azzal a kínzó tudattal, hogy valamiképp mindkét ügyfelét becsapja, ráadásul nem is lesz kin behajtani a honorárium nagyobb részét. Végül is nagylelkű döntést hozott, a csekély előleg fejében, pusztán emberbaráti gesztusból, egyszerre ölte meg mindkét megbízóját, s temetésüket ingyen vállalta. Ettől kezdve Furlong helyzete megingott. Az emberek nem szeretik az érzékeny lelkű bérgyilkosokat. Néhány nap múlva adócsalásért letartóztatták, és nem akadt ügyvéd, hogy kihúzza a slamasztikából.

2015.07.04.

■ 0005 ■

Törvény nélkül;

Az ősember bunkósbotja felemelkedett. Mindenki várta a törzsben, hogy lesújt a bűnösre, akit mindenki megvetett. Megölt egy asszonyt, aki nem akart kedvére tenni ahelyett, hogy csupán megverte volna. Megbocsátok neked, mondta az ősember. A bűnös remegve feltápászkodott. A törzs csalódottan felüvöltött. Nem lesz hús vacsorára. Az asszonyt már tegnap elfogyasztották. Valahogy így kezdődhetett a civilizáció.

2015.07.05.

■ 0006 ■

Igyunk arra, hogy kivárja, ami helyes lesz...

- És a festményei? Mit fest most?

- Semmit.

- Semmit? De hiszen az előbb azt mondta, hogy festeni jár oda.

- Igen. Így igaz. Festeni megyek oda. De nem festek.

- És mit csinál ott?

- Ülök, és várok.

- Ihletre?

- Várok arra, amit helyes lesz megfestenem.

- Ezzel mi a célja?

- Semmi.

- Akkor miért?

- Mert ha nem ezt tenném, az azt jelentené, hogy a halála nem változtatott meg.

In memoriam Grandpa'

2015.07.06.

■ 0007 ■

Közlemény:

A Mars Unio ezúton közli a földlakókkal, hogy Albánia, Kína és Románia kormányának felhívására internacionalista segítséget nyújtottak a Földnek és helyreállították a rendet. Az elvakult ellenforradalmi ellenállás gócainak felszámolása után ismét virágzó építőmunka bontakozott ki a Földön. Kérjük, hogy az életben maradtak sürgősen jelentkezzenek a helyreállítási műveletek mielőbbi elkezdéséhez. Legalább háromszáz földlakót várunk a hagyományos marsi szeretettel.

2015.07.07.

■ 0008 ■

Hirdetés;
Büntetésvégrehajtó intézet keres másodállású hóhért, szerény gyakorlattal. Magánpraxis is lehetséges. Valamint lánykollégiumba keresünk liliomtipró gondnokot. Csak nőtlenek jelentkezését várjuk. Gyerektartásra külön biztosítás.
2015.07.08.